Print
There are no translations available.

 

ÚJ BERENDEZÉSEK KIFEJLESZTÉSE A VEGYES GYŰJTÉSŰ SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KIS ÉSKÖZEPES KAPACITÁSÚ TECHNOLÓGIAI RENDSZERÉNEK HAZAI GYÁRTÁSÁRA" című projekt indításáról.

A 3B Hungária Kft. és a Szabadics Zrt. konzorciumi együttműködés keretében korszerű hulladék-feldolgozó rendszer kifejlesztését kívánja megvalósítani a GINOP-2.1.1-15-2016-00904 azonosító számú K+F+I projekt támogatásával. A fejlesztéssel olyan korszerű technológiai rendszer (5 db eszköz) kifejlesztése és prototípusa valósul meg, Zalaegerszegen (hrsz.:0182/6) amellyel a közszolgáltató hulladékkezelő szervezeteknél átalakítja az eddigi hulladékkezelési módszereket. Az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

A projekt három célt tűz ki:

  • a kifejlesztett technológiai rendszerrel a szilárd települési hulladékokból több értékes anyag hasznosítható,
  • az új kompakt berendezésekkel csökken a helyigény, az energiafogyasztás és a környezetterhelés,
  • költséghatékony módon szolgáltat megfelelő minőségű másod-nyersanyagokat és másod-tüzelőanyagokat.

A fejlesztés eredményeként előálló rendszer egyedisége kétszintű:

  • a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a rugalmas adaptációt a települési igényekhez,
  • kompakt építésű, könnyen szállítható, gyorsan szerelhető,

A projekt tervezett megvalósulása:

  • próbaüzem: 2017.szeptember 30-a,
  • teljes projekt zárás: 2018.február 28.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 506,37 millió forint Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.