Nyomtatás

 

ÚJ BERENDEZÉSEK KIFEJLESZTÉSE A VEGYES GYŰJTÉSŰ SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KIS ÉSKÖZEPES KAPACITÁSÚ TECHNOLÓGIAI RENDSZERÉNEK HAZAI GYÁRTÁSÁRA" című projekt indításáról.

A 3B Hungária Kft. és a Szabadics Zrt. konzorciumi együttműködés keretében korszerű hulladék-feldolgozó rendszer kifejlesztését kívánja megvalósítani a GINOP-2.1.1-15-2016-00904 azonosító számú K+F+I projekt támogatásával. A fejlesztéssel olyan korszerű technológiai rendszer (5 db eszköz) kifejlesztése és prototípusa valósul meg, Zalaegerszegen (hrsz.:0182/6) amellyel a közszolgáltató hulladékkezelő szervezeteknél átalakítja az eddigi hulladékkezelési módszereket. Az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

A projekt három célt tűz ki:

  • a kifejlesztett technológiai rendszerrel a szilárd települési hulladékokból több értékes anyag hasznosítható,
  • az új kompakt berendezésekkel csökken a helyigény, az energiafogyasztás és a környezetterhelés,
  • költséghatékony módon szolgáltat megfelelő minőségű másod-nyersanyagokat és másod-tüzelőanyagokat.

A fejlesztés eredményeként előálló rendszer egyedisége kétszintű:

  • a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a rugalmas adaptációt a települési igényekhez,
  • kompakt építésű, könnyen szállítható, gyorsan szerelhető,

A projekt tervezett megvalósulása:

  • próbaüzem: 2017.szeptember 30-a,
  • teljes projekt zárás: 2018.február 28.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 506,37 millió forint Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.


 

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

GINOP-2.1.1-15-2016-00904

A jelenlegi K+F fejlesztéssel olyan korszerű technológiai rendszer kifejlesztése és prototípusa valósul meg, amellyel a közszolgáltató szervezeteknél átalakulhatnak az eddigi hulladékkezelési módszerek. A fejlesztés lényege, hogy valós körülmények között működtethetik majd a cég által fejlesztett új generációs hulladékfeldolgozó technológiákat, amelyek egyúttal a megyeszékhely szilárd kommunális hulladékfeldolgozásába is bekapcsolódnak.A
z új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

1. Technológia optimalizálása

A technológia sokrétűsége, valamint az egyes berendezések gyártói sokszínűsége miatt a létrejövő üzemek meglehetősen eklektikus, túlzsúfolt és pazarló benyomást keltenek nemcsak a megrendelők, de a technológia tervezői számára is (1.ábra). Ezért fontosnak érezzük a súlyponti berendezések közös filozófián alapuló, egységes telepítési rendszerét, minden tekintetben (statikai, logikai, esztétikai) optimalizált megoldások kidolgozását.

1. ábra

Célunk a technológiai folyamatok rendszerben kezelése, összevonása. Az eredmény egy logikus, egy tengelyre épített, kompakt válogató technológia (2. ábra).

2. ábra

A Szabadics Zrt. új, korszerű, gazdaságos és esztétikus acélszerkezeti megoldások kidolgozására, és kivitelezésére vállalkozott. A súlyponti berendezések (dobszita, KLME, szeparátor, optikai blokk) egységesített és tipizált megoldásai egyszersmind új arculati elemek kerültek megfogalmazásra kiegészítve az anyagtovábbító eszközök alátámasztásaival, valamint a kezelőfelületek racionalizálásával.

2. Zsákfeltépő berendezés kifejlesztése

Az érkező hulladék fogadására, a kukás zsákok felbontására, valamint a tartalmuk lazítására, homogenizálására két elterjedt megoldást alkalmaz a szakma: előaprító, ill. hagyományos

3. ábra

zsákfelbontó. Az előaprító hátránya a nagy elektromos teljesítmény-igényen túl, hogy túlaprítja a hulladékot, ezzel rontva a további szeparálás hatékonyságát, valamint a kinyerhető haszonanyagok mennyiségét. A leggyakrabban használt zsákfelbontókkal pedig üzemeltetési problémák adódnak a gyakori dugulás miatt. A 3B Hungária Kft. által tervezett túlterhelés-gátlóval ellátott zsákfeltépő berendezés (3. ábra) nem aprítja hulladékot. A nagy, masszív darabokat átengedi és azok a technológia egy későbbi szakaszán lesznek kezelve. A felhordó szállítószalagra történő telepítésével három berendezésből alkottunk egyet (adagoló szalag – zsákfeltépő – felhordó szalag). (3. ábra)

3. Dobszita fejlesztése

A 3B Hungária Kft. több évtizede gyárt osztályozó berendezéseket, köztük dobszitákat is. A korábbi berendezések esetén (4. ábra) a döntött beépítésből adódó tengelyirányú sebességkomponens biztosította az anyag áramlását.

4. ábra

Ez a geometria jelentősebb helyigényt, nehézkes szállítást, bonyolultabb kezelőfelületet, komplikált csatlakozási lehetőségeket eredményezett. A fejlesztés eredménye a vízszintes tengelyű dobelhelyezés, egyszerűbb, esztétikusabb acélszerkezeti megoldásokkal (5. ábra). Az önálló konténerméretű keretben történő elhelyezés pedig egy tipizált, rendszertől független termék létrehozását eredményezi. Az anyag dobban történő áramlását a palást belső felületén csavarvonalban elhelyezett szalag biztosítja. Szintén újdonság a túlméretes anyag aprítására telepített kalapácsos törő egybeépítése a dobszitával, amely megoldást nyújt az anyagmozgató berendezéssel történő szállítás közismert nehézségeire ezen anyagok esetében.